Ga naar hoofdinhoud

HUISREGELS PRINSENTUINCONCERTEN

 • Bezoekers gaan automatisch akkoord met de huisregels bij het betreden van het evenemententerrein.
 • Prinsentuinconcerten hanteert geen minimumleeftijd. Personen onder de 14 jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.
 • Handel in en/of gebruik van (soft/hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
  Op en rond het evenemententerrein zijn bezoekers verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie.
 • Het is verboden om alcohol, flessen, glaswerk, drugs, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, stoelen, koelboxen, scharen, stokken, of andere scherpe voorwerpen en fakkels mee te nemen op het terrein.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Overtreding van de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben.

CORONAMAATREGELEN

 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • Houd 1,5 meter afstand, geef elkaar de ruimte
 • Het is een zittend concert, houd je aan de vaste zitplaats
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats bij de ingang
 • We vragen je je te registreren via een QR-code
 • Heb een fijne middag!

Help ons door je aan bovenstaande te houden.
Liefs, team Prinsentuinconcerten

Back To Top